Zapraszamy Ciebie jeśli jesteś:2014-02-04  
- Człowiekiem bogobojnym 
- Człowiekiem poszukującym 
- Człowiekiem zranionym 
- Człowiekiem zdystansowanym, uważającym Kościół za instytucję niedostosowaną do teraźniejszości 
- Człowiekiem niewierzącym (ateistą) 
- Wreszcie kimś, kto ma wątpliwości, czy może nazywać siebie jeszcze człowiekiem